Sf. Ierarh Calinic de la Cernica > Sfinte Moaşte

jos>

Sf. Ierarh Calinic de la Cernica,
Episcopul Râmnicului
(11 Aprilie)

SFINTE MOAŞTE

SFINTE MOAŞTE
MĂNĂSTIREA CERNICA

SFINTE MOAŞTE

Din toamna anului 1955 până în prezent, alături de moaştele unor sfinţi străini de pământul nostru, avem şi moaştele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului.

Sfântul Calinic de la Cernica este primul sfânt canonizat de Biserica Ortodoxă Română.

El este preţuit de călugări, ca un mare părinte şi povăţuitor duhovnicesc al monahilor. De ierarhi este preţuit ca primul ierarh român canonizat. Iar de mireni este preţuit ca un mare făcător de minuni şi vindecător a suferinţelor omeneşti.

Părticele din Moaştele Sfântului se află în:

 Mănăstirea Cernica - Comuna Cernica, Judeţ Ilfov (pe DN 3 Bucureşti, spre Est până în comuna Pantelimon, apoi spre dreapta pe DL până în comuna Cernica - aproximativ 12 km);
 Schitul Sihla, comuna Vânători Neamţ, jud. Neamţ;
 • Parohia Intrarea Domnului în Ierusalim, Parrocchia Stella Maris, Viale dei Promontori 113, Ostia, Roma, Italia.

Racla cu sfintele moaște ale Sfântului Ierah Calinic aflată la Mănăstirea Cernica

Parte din veşmântul care a acoperit Moaştele Sf. Ierarh Calinic se află la:

 Biserica "Sfantul Ierarh Calinic Titan si Cuvioasa Parascheva", Str. Câmpia Libertății, nr. 62, sector 3, București.

Canonizarea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica

La 23 octombrie 1955, într-o zi de Duminică, a avut loc la Mănăstirea Cernica slujba canonizării Sfântului Ierarh Calinic, fost episcop de Râmnicu Vâlcea. Au luat parte zece episcopi, mitropoliţi şi arhierei ortodocşi din alte ţări şi toţi ierarhii Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Patriarhul Justinian. Au participat, de asemenea, în jur de 300 clerici din toate eparhiile ţării: stareţi de mănăstiri, vicari eparhiali, consilieri, protopopi, preoţi şi sute de călugari şi călugăriţe din Arhiepiscopia Bucureştiului, iar credincioşi, câteva mii, afară de localnici.

Procesiunea s-a pornit din marginea Bucureştiului,de la biserica Sfântul Pantelimon. În frunte mergea un arhimandrit cu crucea patriarhală, urmat de soborul călugăriţelor. Apoi veneau călugării şi stareţii de mănăstiri. După ei,o lungă coloană de preoţi şi protopopi cu epitrahile pe piept, ca la două sute. Apoi urma coloana episcopilor în mantii şi veşminte arhiereşti, aproape treizeci la număr, iar pe de laturi şi în urmă mii şi mii de credincioşi. Un adevărat fluviu viu de oameni. Toţi erau un cuget, toţi purtau pe faţă şi în inimi aceeaşi bucurie, toţi mergeau să cinstească pe Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica.

Dupa o oră de mers încet, procesiunea intră pe poarta mănăstirii. Ambele ostroave erau pline cu mii de credincioşi. În dangătul clopotelor şi în sunet de toacă, soborul călugărilor, al preoţilor şi arhiereilor, în frunte cu patriarhul ţării noastre, au intrat să se închine în biserica mare a Sfântului Gheorghe.

În pridvorul bisericii se aflau osemintele galbene ca ceara ale Sfântului Calinic. Însuşi patriarhul Bisericii noastre le-a spălat în vin amestecat cu Sfântul şi Marele Mir şi alte mirodenii. Apoi le-a aşezat cu mâinile sale în racla nouă, anume pregătită, sculptată cu scene din viaţa Sfântului Calinic. A urmat închinarea la sfintele moaşte şi citirea unor rugăciuni speciale, precum şi citirea Somatei sinodale de canonizare a Sfântului Calinic.

După rostirea unei predici mişcătoare în legătură cu viaţa sfântului, a urmat înconjurarea bisericii. A fost o atmosferă unică. O mare de oameni se mişca în acelaşi sens, cu lumânări în mâini, cântând şi rugându-se Sfântului Calinic. În frunte erau preoţii care purtau racla cu sfintele moaşte. Pe de laturi mergeau alţi preoţi, diaconi şi călugări, iar la urmă episcopii în odăjdii. Apoi miile de credincioşi.

Procesiunea în jurul bisericii a durat aproape o jumătate de oră. Apoi a urmat închinarea tuturor credincioşilor la sfintele moaşte. Fiecare îngenunchea, se ruga, vărsa o lacrimă, punea o floare, dădea un pomelnic, lăsa un dar. Slujba arhierească a început la ora 10 cu arhierei din toate ţările ortodoxe. La ora unu s-a terminat Sfânta Liturghie cu cele trei predici omagiale închinate Sfântului Calinic.

Slujba canonizării s-a încheiat cu o masă de obşte dată în mod gratuit de Sfânta Patriarhie şi de mănăstire, la peste două mii de oameni. Toţi au mâncat în aer liber, pe iarbă, sub cerul senin şi primitor. Atmosfera curată, duhovnicească, de înfrăţire creştinească şi unitate românească. După ce moaştele Sfântului Calinic s-au aşezat în naosul bisericii şi după ce toţi credincioşii s-au închinat la sfânta raclă, au pornit fiecare către căminele lor, cu lumânări în mână şi cu bucurie în suflet.

Iar în ostrovul mare al Sfântului Gheorghe a rămas în continuare de veghe Sfântul Calinic de la Cernica, rugătorul poporului român şi povăţuitorul călugărilor.

Sursa: Sfinte Moaşte in România

MĂNĂSTIREA CERNICA

Adresa:
Comuna Cernica, Judeţul Ilfov

Căi de acces:
Pe DN 3 Bucureşti, spre Est până în comuna Pantelimon, apoi spre dreapta pe DL până în comuna Cernica (12 km).

Hram:
Sf. Gheorghe (23 Aprilie) şi Sf. Nicolae (6 Decembrie).

Site-ul oficial al Sfintei Mănăstiri Cernica: www.manastirea-cernica.ro

<sus