...
...

Sf. Mucenici Claudiu, Castor,
Sempronian şi Nicostrat
(9 Noiembrie)

Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni:
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod,
Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
(12 Noiembrie)

Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ
(15 Noiembrie)

Sf. Grigorie Decapolitul
(20 Noiembrie)

Sf. Mucenic Dasie
(20 Noiembrie)

Cuviosul Antonie
de la Iezerul-Vâlcea
(23 Noiembrie)

Sf. Apostol Andrei cel Intâi chemat
Ocrotitorul României
(30 Noiembrie)

Sf. Ierarh Andrei Șaguna
(30 Noiembrie)