...
Sf. Mucenici Ermil şi Stratonic > Scrieri

jos>

Sf. Mucenici Ermil şi Stratonic
(13 Ianuarie)


SCRIERI

Cântările Ortodoxiei: Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic, fraţi de cruce prin mucenicie.
Pr. Asist. Dr. Ioan Valentin Istrati / în Ziarul Lumina, Miercuri, 13 Ianuarie 2010

„Făcându-te slugă a Cuvântului mucenice Ermile, din alegerea dumnezeiescului Duh, şi cu amestecarea sângelui vopsind veşmântul preoţiei, cu adevărat mai sfinţită ai făcut-o şi mai luminoasă. Şi acum te-ai mutat la locaşurile împărăteşti cele înţelegătoare, făcându-te rugător fierbinte pentru toţi cei ce te cinstesc.“ (Minei pe Ianuarie, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1893, p. 221)

Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic cu adevărat s-au făcut fraţi de cruce prin mucenicie, pentru că primul fiind diacon şi suferind chinurile cele amare pentru Domnul Hristos, Stratonic a simţit prin Duhul Sfânt, Dătătorul de viaţă, durerea prietenului său, şi plângând pentru el, s-a vădit în faţa tiranilor. Iar troparul de faţă arată cum Sfântul Mucenic Ermil a unit în dor dumnezeiesc preoţia prin harul Duhului Sfânt şi mucenicia de bunăvoie pentru Dumnezeu, vopsindu-şi stiharul cel luminos al sufletului său cu sângele lui împărătesc, ca unul care a împărăţit peste patimi, peste viaţă şi peste moarte. Iar preoţia sa slujitoare s-a arătat lucrătoare peste veacuri prin suferinţă, arătând taina cea adâncă a alegerii Duhului Sfânt, care izvorăşte jertfă şi pecetluieşte cu sânge pe cei ce-şi închină întreaga lor viaţă lui Dumnezeu. Căci şi patriarhul Avraam, primind poruncă să ucidă şi să aducă jertfă pe fiul său, ascultător de cuvânt, plângând şi sângerându-i inima, a jertfit pe fiul său în inima sa, şi n-a mai trebuit să-i jertfească trupul, arătându-se proorocie a jertfei nesângeroase de pe altare a Mântuitorului Hristos.

Sursa: Ziarul Lumina

<sus