...
Sf. Cuv. Ierarh Pahomie de la Gledin > Scrieri

jos>

Sf. Cuv. Ierarh Pahomie de la Gledin
(14 Aprilie)

SCRIERI

Canonizarea Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin

Canonizarea Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin a fost aprobată de Sfântul Sinod în noiembrie 2006, când s-a stabilit ca dată de sărbătorire a lui 14 aprilie. Canonizarea marchează de fapt recunoaşterea şi asumarea publică a sfinţeniei unei persoane şi trecerea ei în calendarul liturgic, fiind şi ultima etapă a procesului de recunoaştere şi afirmare a sfinţeniei.

În procesul de canonizare, cel ce recunoaşte sfinţenia unor persoane este poporul credincios, ierarhia şi Biserica având doar rolul de a confirma şi a finaliza dosarul necesar trecerii în rândul sfinţilor. Ceremonia unei canonizari este structurată în două momente esenţiale ce marchează trecerea de la statutul de simplu adormit în Domnul la cel de sfânt cinstit de Biserică. Primul moment îl reprezintă ultima pomenire a răposatului şi privegherea din ajun, iar cel de al doilea anunţă prima pomenire a sfântului, care va fi astfel recunoscut de popor şi Biserică.

Slujba solemnă a canonizării Sfântului Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin a început în dimineaţa zilei de sâmbata, 14 aprilie 2007 cu slujba acatistului Sfântului, continuată de procesiunea în jurul bisericii cu icoana Sfântului Ierarh, şi a fost citit Tomosul Sinodal, actul de canonizare semnat de toţi membrii Sfântului Sinod.

Au fost prezenţi 25 de înalţi ierarhi, preoţi, monahi, credincioşi şi demnitari de stat, totul ca o confirmare a participării comune, a clerului şi a poporului, la recunoaşterea unui nou sfânt în Biserica Ortodoxă, precum şi a vocaţiei sfinţilor de a uni oameni şi popoare în jurul lor.

La eveniment a participat şi o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Ucrainene condusă de Preafericitul Vladimir, Mitropolitul Kievului şi al Întregii Ucraine, împreună cu Episcopul Luca de Vasilkov, Episcopul Antonie de Borispil şi Arhimandritul Oleandr.

În chip simbolic, o icoana a Sfântului Pahomie a fost oferită de Mitropolitul Bartolomeu mănăstirii Lavra Pecerska, vatra unde Sfântul Ierarh s-a nevoit în ultimii ai vieţii, împreună cu un exemplar al Bibliei - ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod, pentru pelerinii români care vor vizita Lavra Kievului.

O nouă canonizare în luna mai

În paralel cu dosarul de canonizare al Sfântului Ierarh Cuvios Pahomie de la Gledin, au fost începute demersurile pentru trecerea în rândul sfinţilor a martirilor Atanasie Todoran, Vasile din Zagra, Grigorie din Telciu, Vasile din Mocod.

În toamna anului trecut, Sfântul Sinod aproba trecerea în rândul sfinţilor a celor patru mărturisitori năsăudeni, martirizaţi prin frângere pe roată la 12 noiembrie 1763. Proclamarea solemnă a canonizării celor patru sfinţi din Ţara Năsăudului va avea loc, chiar pe locul martiriului, la Salva, pe data de 11 mai 2008.

Sursa: Monitorul de Cluj

<sus