...
Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului > Acatistul

jos>

Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului
(25 Ianuarie)


ACATISTUL

Sfântul Bretanion Episcopul Tomisului, cel ce ca o făclie a rugăciunii s-a arătat în pământul ţării noastre, făcându-se tuturor pildă de fapte bune, cu ale sale rugăciuni să risipească norii patimilor noastre. Ca unul care s-a arătat apărător vrednic al dreptei credinţe mărturisite la Sinodul ecumenic de la Niceea, cu condeiul rugăciunilor sale să scrie şi în inimile noastre mărturisirea dreptei credinţe întru Treimea Cea de viaţă Făcătoare.

Tropar

Următor Păstorului celui mare te-ai făcut prea fericite,
Şi pe toţi i-ai îndemnat să săvârşească fapte smerite,
Cu ale tale rugăciuni luminează cămările inimilor noastre,
Ca văzând pe Domnul în lumina iubirii să părăsim căile păcătoase.

Condac

Ca un stâlp de foc ai stat în mijlocul poporului smerit,
Şi l-ai călăuzit cu toiagul rugăciunii în chip gândit,
Acoperă-ne pe noi Sfinte, cu razele rugăciunilor tale,
Şi ne dă nouă să aducem Stăpânului cinstită închinare.

Icos

Ca un crin străluceşti în pământul Sfinţilor Români, fericite,
Şi dai mireasma rugăciunilor tale tuturor sufletelor smerite,
Pomeneşte-ne şi pe noi, cei ce alergăm la a ta bunătate,
Ca să ne slobozim de necazuri şi de ispitele întâmpinate.

Bucură-te, solitor grabnic al mântuirii,
Povăţuitor spre pământul nepătimirii,
Păzitor al poruncilor dumnezeieşti,
Păstor vrednic de cinstiri îngereşti,
Cort dumnezeiesc al Treimii,
Far călăuzitor în întunericul ispitirii,
Cunună a ierarhilor lui Hristos,
Pătrundere a înţelesului luminos,
Pom aşeazat în lumina Treimii,
Cer înţelegător al adâncimii.

Sursa: Sfântul Bretanion

<sus