...
Sf. Ierarh Atanasie al III-lea > Scrieri

jos>

Sf. Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie),
Patriarhul Constantinopolului
(2 Mai)

SCRIERI

Sfântul Atanasie al III-lea al Constantinopolului, sărbătorit la Galaţi.
Diac. Marian Pătraşcu / Actualitate religioasă / în Ziarul Lumina - Miercuri, 4 Mai 2011

Cinstirea Sfântului Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, la doi ani de la ceremonia înscrierii sale în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, la Galaţi, în data de 3 mai 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi membri ai Sfântului Sinod, a fost un moment de mare bucurie duhovnicească, la praznicul Sfântului Atanasie din municipiul Galaţi.

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Atanasie de anul acesta, Înalt Preasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie în prezenţa a câteva sute de credincioşi din municipiu. Totodată, la sărbătoare a participat un mare număr de copii şi elevi care au cântat la Sfânta Liturghie şi au prezentat viaţa Sfântului Atanasie.

Cu acest prilej au fost aduse spre venerare moaştele Sfântului Atanasie, aflate în patrimoniul spiritual al Catedralei arhiepiscopale din Galaţi.

La finalul Sfintei Liturghii s-a organizat o agapă frăţească pentru toţi cei prezenţi, mai cu seamă pentru copii.

Sfântul Atanasie a locuit şi a slujit vreme de 12 ani la Mănăstirea "Sfântul Nicolae" din oraşul Galaţi, în vremea domnitorului Vasile Lupu şi a Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei. De reamintit este faptul că momentul trecerii în calendar a Sfântului Atanasie Patriarhul Constantinopolului, din data de 1-3 mai 2009, a fost însoţit de săvârşirea slujbei de resfinţire a Bisericii "Sfântul Nicolae" din Galaţi, în urma lucrărilor de restaurare, precum şi sfinţirea bisericii din lemn, închinată acestui sfânt, din municipiul Galaţi.

Sfântul Atanasie reprezintă o icoană vie a sfinţeniei, care uneşte credincioşi ortodocşi greci, români şi slavi.

Sursa: Ziarul Lumina

<sus

Sinaxarul: Atanasie, patriarhul Constantinopolului, păstorul gălăţenilor.
Pr. Ciprian Apetrei / Calendarul zilei / în Ziarul Lumina - Marți, 3 Mai 2011

Biserica Ortodoxă pomeneşte astăzi pe Sfântul Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului, aducerea moaştelor Sfântului Atanasie cel Mare în Constantinopol, Sfinţii Mucenici Esper şi Zoe, soţia lui, şi a fiilor lor, Chiriac şi Teodul, şi a Sfântului Cuvios Iordan, făcătorul de minuni.

Sfântul Atanasie al III-lea s-a născut în anul 1580 în oraşul Rethimno din insula Creta, primind la botez numele de Alexios. După ce a studiat la înaltele şcoli din insula natală, Alexios a intrat în viaţa călugărească, mai întâi la Mănăstirea "Sfânta Ecaterina" din Muntele Sinai, unde a fost călugărit cu numele de Anania, iar mai apoi la Mănăstirea "Sfântul Atanasie" din Tesalonic. În scurt timp, ajunge la Muntele Athos, intrând în obştea Mănăstirii Esfigmenu (sau Xeropotam). De acolo a plecat în pelerinaj la Locurile Sfinte şi la vechea mănăstire din Sinai. Sfârşindu-şi călătoria, se întoarce în Sfântul Munte, unde găseşte şi un loc retras, aproape de Kareia, unde petrece în rugăciune, post şi priveghere. Aici este hirotonit ieromonah, primind numele de Atanasie.

În anul 1626, o veche scriere grecească arată că Sfântul Atanasie se afla în Ţara Românească, unde profesa ca dascăl pentru fiii de boieri. Datorită virtuţilor şi cunoştinţelor sale, patriarhul ecumenic Chiril Lucaris îl cheamă pe Sfântul Atanasie la Constantinopol. În anul 1631 este ales mitropolit al Tesalonicului, iar trei ani mai târziu, pentru scurtă vreme, Sfântul Atanasie va ocupa şi scaunul patriarhal al Constantinopolului. Pe când încă era mitropolit al Tesalonicului, Sfântul Atanasie a avut de înfruntat presiunile orânduirii turce, care cereau noi taxe. A suferit chinuri şi umilinţe, care îl fac să părăsească eparhia şi să ia calea pribegiei. Ajunge la Roma, dar aici este profund dezamăgit: i se cerea să accepte şi să iscălească o mărturisire de credinţă catolică, în schimbul ajutorului pe care îl sperase.

Vine în Moldova.

Sfântul Ierarh va găsi însă sprijin şi ocrotire în Ţara Moldovei. Cu învoirea voievodului Vasile Lupu şi cu încuviinţarea Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei, patriarhul ecumenic Atanasie este găzduit la Mănăstirea "Sfântul Nicolae" din Galaţi, în anul 1642, unde va sluji până prin 1653, când pleacă după ajutoare în Rusia. Un călător contemporan cu Sfântul Atanasie, diaconul Paul de Alep, ne informează că patriarhul Atanasie avea în grija sa şi păstorirea credincioşilor din Brăila, oraş aflat sub stăpânire otomană şi unde se găsea sediul Mitropoliei Proilaviei. Deşi avea o vârstă venerabilă (74 de ani), multele trebuinţe ale mănăstirii îl determină pe fostul patriarh să plece în Rusia, sperând în ajutorul ţarului. Pe drumul de întoarcere spre Galaţi, în anul 1654, obosit de greutatea drumului, Sfântul Atanasie îşi dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu la Mănăstirea "Schimbarea la Faţă" din Lubensk, în Rusia Mică (Ucraina de astăzi), la 5 aprilie 1654, în a treia zi a Sfintelor Paşti.

După opt ani de la mutarea sa la veşnicele lăcaşuri, prin descoperire dumnezeiască, trupul fericitului patriarh Atanasie s-a aflat neputrezit. Astăzi, sfintele sale moaşte, care săvârşesc multe minuni, se păstrează în Catedrala "Buna Vestire" din Harkov, într-o raclă aşezată lângă altarul din partea dreaptă a sfântului lăcaş.

Pe 5 martie 2008, la propunerea Episcopiei Dunării de Jos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât introducerea în calendarul bisericesc a sărbătorii Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Arhiepiscopia Dunării de Jos a hotărât ca ceremonia de proclamare solemnă a introducerii în calendar a Sfântului Ierarh Atanasie să se facă în zilele de 1-3 mai 2009, la Galaţi, la locurile unde Sfântul Ierarh a vieţuit o vreme, respectiv la Biserica "Sfântul Nicolae" - fosta reşedinţă a sfântului -, Biserica "Sfântul Atanasie Patriarhul", dar şi la Catedrala arhiepiscopală din Galaţi, locul unde se păstrează o părticică din cinstitele sale moaşte.

Aducerea moaştelor Sfântului Atanasie cel Mare.

Sfântul Atanasie cel Mare s-a născut în Alexandria în anul 295 şi a trecut la cele veşnice pe 2 mai, 373. Sfântul Atanasie a fost înmormântat în biserica de la Bucole de la periferia Alexandriei, zidită peste mormântul Sfântului Evanghelist Marcu, primul episcop al oraşului şi întemeietorul Bisericii din Egipt. Locul înmormântării Sfântului Atanasie a fost ţinut secret de către creştinii alexandrini, de teama arienilor. De aceea, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi aducerea moaştelor sfântului din biserica din Bucole din Alexandria la Constantinopol, lucru care a fost făcut după mulţi ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Atanasie.

Sursa: Ziarul Lumina

<sus

Sfântul Atanasie Patelarie, cinstit cu mare bucurie la Galaţi.
Pr. Gelu ARON / Actualitate religioasă / în Ziarul Lumina - Marți, 4 Mai 2010

Biserica Ortodoxă de pretutindeni a făcut duminică, 2 mai, pomenirea Sfântului Atanasie al III-lea, Patriarh al Constantinopolului, păstor al credincioşilor de la Dunărea de Jos la jumătatea secolului al XVII-lea, adormit în Domnul la 1654, în Ucraina, ale cărui sfinte moaşte se păstrează întregi, aşezate pe un tron arhieresc, în Catedrala mitropolitană din Harkov. În cetatea Galaţiului au avut loc anul acesta, într-o atmosferă de înălţătoare bucurie sufletească, în perioada 1-2 mai, mai multe manifestări religioase.

După manifestările liturgice şi misionare dedicate proclamării cinstirii şi introducerii în cultul Bisericii noastre a Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, desfăşurate anul trecut, act sacru ce a constituit o confirmare a evlaviei şi cinstirii pe care slujitorii şi credincioşii de la Dunărea de Jos le au astăzi faţă de cel ce a păstorit aceste meleaguri în urmă cu peste 350 de ani, anul acesta au avut loc, de asemenea, mai multe manifestări liturgice dedicate acestui sfânt.

Programul manifestărilor a debutat încă din seara zilei de 1 mai, prin slujba de priveghere săvârşită la Catedrala arhiepiscopală de către IPS Părinte Arhiepiscop Casian şi oaspetele său, Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul românilor ortodocşi din Australia şi Noua Zeelandă. Credincioşii prezenţi au putut să se închine la icoana Sfântului Atanasie şi la fragmentul din sfintele sale moaşte păstrat în catedrala din Galaţi.

Pelerinaj la moaştele Sfântului Atanasie, aşezate pe esplanada catedralei.

Duminică, în ziua de prăznuire a Sfântului, la Catedrala Dunării de jos, într-o atmosferă de intensă şi înălţătoare bucurie sufletească, Sfânta Liturghie a fost prezidată de chiriarhul locului, înconjurat de preoţi şi diaconi din administraţia eparhială, în prezenţa a câteva mii de credincioşi sosiţi la Galaţi, împreună cu păstorii lor, din cele opt protopopiate ale eparhiei pentru a se închina la racla cu moaşte ale Sfântului Atanasie, aşezată pe esplanada catedralei.

În aceeaşi zi, biserica din municipiul Galaţi care are ca ocrotitor pe Sf. Ierarh Atanasie şi-a serbat hramul. Preoţii şi credincioşii prezenţi la Sfânta Liturghie săvârşită în acestă biserică au avut bucuria de a fi binecuvântaţi şi de a primi cuvântul de învăţătură al PS Mihail, ierarhul Episcopiei Ortodoxe Române din Australia şi Noua Zeelandă.

Cel de-al doilea sfânt lăcaş aflat sub ocrotirea Ierarhului pe care l-am pomenit duminică este biserica situată pe locul fostei mănăstiri gălăţene "Sf. Nicolae", acolo unde Sf. Atanasie a fost găzduit, prin generozitatea domnitorului Vasile Lupu şi bunăvoinţa Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei, între anii 1642 şi 1653.

Pe parcursul întregii zile a continuat pelerinajul credincioşilor la racla cu părticele din moaştele Sf. Atanasie Patelarie de la catedrala din Galaţi.

Punte de legătură între popoarele şi Bisericile de sorginte greacă, slavonă şi română.

Personalitate proeminentă a vieţii bisericeşti ortodoxe în secolul al XVII-lea, mitropolit al Tesalonicului şi patriarh ecumenic, în două rânduri, pentru scurte perioade de timp, într-o vreme de mari încercări pentru credinţa creştină, cinstit ca sfânt în Creta - locul naşterii sale - şi Ucraina - locul adormirii sale -, Sfântul Atanasie al III-lea al Constantinopolului a fost mai puţin cunoscut, până de curând, în România. Vreme de mai bine de un deceniu, el a locuit, însă, la Galaţi, la Mănăstirea Sf. Nicolae, realizând, atât în timpul vieţii, cât mai ales după mutarea sa la cele veşnice, o adevărată punte de legătură între popoarele şi Bisericile de sorginte greacă, slavonă şi română.

Aşezarea unei plăci comemorative la Biserica "Sf. Nicolae", de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarh Ecumenic de Constantinopol, şi Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, în octombrie 2000, aducerea de la Harkov a unui fragment din moaştele Sfântului Atanasie, în anul 2004, construirea unei biserici în municipiul Galaţi cu hramul Sfântului Atanasie, precum şi organizarea de pelerinaje, procesiuni şi manifestări creştine închinate sfântului au pregătit, în timp, demersurile Eparhiei Dunării de Jos pentru înscrierea Sfântului Atanasie şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Luând act de argumentele cinstirii sfântului şi pe pământ românesc, de slujba, acatistul şi icoana acestuia, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa sa de lucru din 6 martie 2008, ca Sfântul Atanasie să fie cinstit şi în patria sa adoptivă de la gurile Dunării, cu zi de prăznuire la 2 mai. Proclamarea cinstirii în Biserica Ortodoxă Română a Sfântului Ierarh Atanasie, Patriarhul Constantinopolului a avut loc duminică, 2 mai 2009, la Catedrala episcopală a Dunării de Jos, în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a altor ierarhi ai Sfântului Sinod. Evenimentul a fost precedat de alte momente cu mare încărcătură spirituală pentru credincioşii Dunării de Jos.

După săvârşirea Sfintei Liturghii a avut loc ceremonia de proclamare a cinstirii Sfântului Atanasie, prin citirea Tomosului sinodal, arătarea icoanei şi intonarea Troparului sfântului.

Sursa: Ziarul Lumina

<sus

Sfântul Atanasie Patelarie a intrat în calendarul Bisericii noastre.
Ciprian BÂRA / eveniment / în Ziarul Lumina - Marți, 5 Mai 2009

În Duminica mironosiţelor, în Catedrala episcopală din Galaţi, cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae“ şi „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României“, a avut loc proclamarea solemnă a cinstirii Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, patriarhul Constantinopolului, care a locuit şi a slujit vreme de 12 ani la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din oraşul Galaţi.

Sărbătoarea a adunat în cetatea Sfântului Apostol Andrei, alături de PF Patriarh Daniel, ierarhi ai Bisericii noastre şi din alte Biserici, clerici din ţară şi din străinătate, autorităţi locale şi centrale, mii de credincioşi.

Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-au mai aflat IPS Mitropolit Iosif de Prykonnis, reprezentantul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, IPS Panteleimon, Mitropolit de Veria, Naussa şi Kampania, mai mulţi ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi un ales sobor de preoţi, reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori, profesori de teologie şi slujitori ai Centrului Eparhial de la Dunărea de Jos. La Sfânta Liturghie săvârşită la Catedrala episcopală din Galaţi au fost prezente şi autorităţi locale şi de stat.

La sărbătoarea de la Dunărea de Jos, dedicată Sfântului Atanasie Patelarie, la care au participat câteva mii de credincioşi, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a ţinut, după citirea Sfintei Evanghelii, un cuvânt de învăţătură, în care a vorbit despre semnificaţiile celei de-a treia duminici de după Sfintele Paşti, în care sunt cinstite femeile ce au venit la mormântul Mântuitorului Hristos cu miruri, subliniind că, atunci când nu mai sunt oameni prin care Dumnezeu poate da o mână de ajutor, trimite îngeri din ceruri, pentru a răsplăti credinţa, curajul şi dragostea multă faţă de Dumnezeu, iar noi am învăţat de la aceste femei binecredincioase ce trebuie să facem când ne întâlnim cu Hristos Cel înviat, în biserică.

„Femeile mironosiţe sunt icoana tuturor femeilor credincioase din biserică“.

„Femeile mironosiţe sunt icoana tuturor femeilor credincioase din Biserică, femei care, prin curajul, credinţa şi jertfelnicia lor au devenit muceniţe, mărturisind pe Hristos Cel răstignit şi înviat, au devenit cuvioase maici şi au devenit mame creştine, care au dat naştere copiilor şi i-au crescut în credinţa lui Hristos, binevestind în casă că Hristos Cel răstignit este Hristos Cel înviat“, a spus PF Patriarh Daniel.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii noastre a mai evidenţiat faptul că pentru noi, cei de astăzi, femeile mironosiţe sunt icoană de lumină, de curaj, de smerenie, de credinţă, de iubire jertfelnică şi, de aceea, Preafericirea Sa a felicitat în mod deosebit „pe toate femeile care transmit credinţa copiilor lor, familiei lor, prin rugăciune, prin lumânare, prin iconiţă, prin aducerea copiilor la Biserică, după ce au fost botezaţi, mirunşi şi împărtăşiţi de preot. Mama creştină aduce Bisericii mireasma cea sfântă a credinţei şi a rugăciunii, mireasma sau aromatele frumoase ale faptelor bune“.

„Viaţa sa este o pildă desăvârşită de neostenită râvnă“.

După oficierea Sfintei Liturghii, a avut loc proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea Patelarie, patriarh al Constantinopolului, cu ziua de prăznuire la 2 mai. Preasfinţitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, a dat citire Tomosului sinodal de introducere a Sfântului Atanasie în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, prin care s-a evidenţiat viaţa virtuoasă a acestuia şi cinstirea care i se aduce în celelalte Biserici Ortodoxe surori. „Sfânta Biserică Ortodoxă de pretutindeni cinsteşte cu evlavie şi recunoştinţă pe cei care, prin viaţa lor plină de credinţă şi de fapte bune, s-au arătat lumii următori şi împlinitori ai Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, iar astăzi sunt mijlocitori la Dumnezeu pentru noi şi povăţuitori pe calea mântuirii. Un astfel de plăcut şi vrednic al lui Dumnezeu este şi vrednicul de pomenire Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea Patelarie, patriarh al Constantinopolului, trăitor în veacul al XVII-lea şi pribeag pe pământ românesc, în Moldova domnitorului Vasile Lupu, vreme de 12 ani, cinstit ca sfânt în Creta, locul naşterii sale, şi în Ucraina, locul adormirii sale, la Harkov aflându-se spre închinare moaştele sale. Viaţa sa este o pildă desăvârşită de neostenită râvnă pentru propovăduirea dreptei credinţe, de răbdare şi smerenie în multele încercări la care a fost supus, de dragoste pentru păstoriţii săi şi de milostenie pentru toţi cei care aşteptau de la el ajutor şi sprijin în suferinţă, iar, după mutarea sa la cer, în anul 1654, sfântul ne dăruieşte prin cinstitele sale moaşte grabnică tămăduire şi întărire sufletească şi trupească. Pentru aceasta, noi, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, luând aminte la viaţa şi la minunile pline de slavă ale celui între sfinţi părintelui nostru Atanasie, precum şi la deplina cinstire care i se acordă de către Bisericile Ortodoxe surori, purtând grijă de folosul sufletesc al credincioşilor români, moştenitori ai harurilor duhovniceşti dăruite străbunilor noştri, în timpul vieţuirii sale în Moldova, de către marele ierarh, la solicitarea Episcopiei Dunării de Jos şi la propunerea Sinodului Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, urmând învăţătura Bisericii şi rânduiala sinodală şi chemând în ajutorul nostru puterea lui Dumnezeu Celui în Treime închinat şi preaslăvit, noi, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hotărâm ca, de acum înainte şi în veci, Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului, să fie înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române şi să fie pomenit şi cinstit cu cântări de laudă în ziua a doua a lunii mai“, s-a arătat în actul de proclamare a cinstirii acestui sfânt.

„Rugăciunile sale, lacrimile sale au sfinţit cetatea Galaţilor şi întreaga Românie“.

În continuare, IPS Mitropolit Iosif de Prykonnis a transmis mesajul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic de Constantinopol, prin care s-a arătat legătura de credinţă şi de frăţietate realizată prin sfinţii care şi-au desfăşurat activitatea şi au păstorit, de-a lungul timpului, atât în Biserica noastră, cât şi în Biserica mamă a Constantipolului, unul dintre aceştia fiind şi sfântul cinstit în mod deosebit cu acest prilej, anume Atanasie Patelarie. „Acesta a fost chemat să slujească Biserica lui Hristos în vremuri grele, întâmpinând multe primejdii din partea necreştinilor, dar şi a unor fraţi creştini, îndeosebi din Apus. A păstrat însă, ca un bun păstor, dreapta credinţă neştirbită. Aceasta l-a costat tronul patriarhal, din care a fost înlăturat ca urmare a mărturisirii cu mult curaj a credinţei creştine ortodoxe şi a combaterii ferme a aşa-numitei dogme despre primatul papal, specifică Bisericii Apusene. În acest context, ţara dumneavoastră i-a oferit găzduire şi afecţiune, iar el a întărit poporul dumneavoastră în păstrarea credinţei ortodoxe şi trăirea autentică a acesteia, fiind pentru credincioşi un model de părinte iubitor, înţelept învăţător şi luminător. Rugăciunile sale, lacrimile sale, nevoinţele sale ascetice, învăţătura sa, exemplul său luminos de vieţuire creştină au sfinţit cetatea Galaţilor şi întreaga Românie, aşa cum sfinţise mai înainte Insula Creta, Sfântul Munte Athos, oraşul Tesalonic şi cetatea împărătească a Constantinopolului. Astăzi îi acordaţi, în mod oficial, respectul ce i se cuvine şi recunoştinţa dumneavoastră“.

În mesajul Patriarhului Ecumenic s-a arătat, de asemenea, o deosebită preţuire şi au fost exprimate felicitările pentru faptul că icoana Sfântului, precum şi o părticică din moaştele sale, care îmbogăţesc oraşul Galaţi, se bucură deja de o deosebită cinstire din partea evlaviosului popor român, iar „pentru aceasta, se bucură cerul! Se bucură cetele sfinţilor apostoli, ale profeţilor, ierarhilor, cuvioşilor, mărturisitorilor, învăţătorilor şi mucenicilor credinţei! Se bucură îngerii şi arhanghelii! Se bucură Preasfânta Născătoare de Dumnezeu! Se bucură Preasfânta Treime, Care ne dăruieşte tuturor bogăţia harului, milă şi mântuire. Slavă lui Dumnezeu pentru aceasta!“.

În finalul mesajului au fost transmise gânduri de felicitare, recunoaştere şi preţuire pentru Preasfinţitul Episcop Casian al Dunării de Jos şi pentru multele sale osteneli de a-l face cunoscut credincioşilor din România în mod oficial pe Sfântul Atanasie al III-lea, patriarh ecumenic. Împreună cu felicitările cordiale, urările şi dragostea, delegatul Sanctităţii Sale Bartolomeu I a dăruit chiriarhului Dunării de Jos o icoană a Sfântului Atanasie, executată de unul dintre cei mai buni aghiografi athoniţi, „ca să rămână aici pentru totdeauna, ca o binecuvântare văzută a Bisericii Constantinopolului în Sfânta Episcopie a Dunării de Jos“.

Mesaje de la Bisericile care-l cinstesc cu evlavie pe Sfântul Atanasie Patelarie.

PS Casian a citit mesajul IPS Vladimir, Mitropolit al Kievului şi a toată Ucraina, precum şi mesajul IPS Nicodim de Harkov, cetate unde a murit Sfântul Atanasie Patelarie şi unde se află în prezent cinstitele sale moaşte, care şi-au exprimat bucuria comună a cinstirii noului sfânt din calendarul Bisericii Ortodoxe Române. „Avem aici, în jurul Sfântului Atanasie Patelarie, comuniunea sfinţilor slujitori din ceruri şi a sfinţiţilor slujitori de pe pământ, prezenţi aici, la Galaţi, iar Sfântul acesta face prezentă şi Biserica Ucrainei, prin cuvântul celor doi ierarhi“, a spus PF Patriarh Daniel. După ce Întâistătătorul Bisericii noastre a mulţumit pentru mesajele primite în aceste momente de sărbătoare şi binecuvântare pentru întreg poporul binecredincios român, reprezentantul Mitropoliei de Rethimnon şi Aulopotamou din Insula Creta, locul de naştere al Sfântului Atanasie, a adus mesajul Bisericii din Creta cu această ocazie.

Daruri duhovniceşti spre cinstirea noului sfânt din calendarul BOR.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a felicitat, de asemenea, în mod deosebit pe Preasfinţitul Casian, Episcopul Dunării de Jos, pentru această iniţiativă însuşită de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei şi apoi de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de a înscrie în calendarul Bisericii noastre, ca sfânt cu dată de prăznuire 2 mai a fiecărui an, pe Atanasie Patelarie, felicitându-l, de asemenea, pe Episcopul Dunării de Jos pentru râvna depusă şi pentru activitatea pastoral-misionară desfăşurată în episcopia pe care o păstoreşte şi i-a dăruit cu această ocazie o cruce pectorală şi un engolpion, precum şi o medalie de argint aurit, cu chipul Sfântului Grigorie Palama, la 650 de ani de la mutarea sa la Domnul. Preafericirea Sa a mai dăruit medalia cu chipul Sfântului Grigorie Palama şi domnului Theodor Paleologu, ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnului Adrian Lemeni, ministru secretar de stat în cadrul aceluiaşi minister, precum şi domnului Dumitru Nicolae, primarul municipiului Galaţi.

Cu prilejul acestei solemne proclamări a cinstirii Sfântului Atanasie Patelarie, Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat că este o binecuvântare deosebită a lui Dumnezeu ca să ne adune în jurul sfinţilor şi sfinţii să fie rugători pentru noi.

„Moaştele sfinţilor împărtăşesc din belşug har şi minuni“

Bucuria a fost întregită şi de cuvântul IPS Panteleimon, care a subliniat cu această ocazie a cinstirii unui nou sfânt că „numai în Biserica lui Hristos cel înviat moaştele sfinţilor nu sunt doar oase uscate, ci împărtăşesc din belşug har şi minuni, aşa cum se întâmplă şi cu moaştele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, ce se găsesc acum în mijlocul nostru, precum şi cu ale urmaşului său în tronul Constantinopolului, Atanasie Patelarie, cel ce a luminat cu prezenţa sa această sfântă eparhie şi în cinstea căruia ne-am adunat astăzi aici, în istoricul oraş Galaţi“.

În acest cadru festiv, primarul oraşului a oferit Patriarhului României titlul de Cetăţean de onoare al oraşului Galaţi, încredinţându-l pe Întâistătătorul BOR de permanentă preţuire şi cinste.

La finalul acestei solemne festivităţi, Episcopul Casian a mulţumit Patriarhului şi tuturor ierarhilor prezenţi la acest ceas de rugăciune şi de binecuvântare pentru Eparhia Dunării de Jos şi a dăruit Preafericirii Sale un engolpion şi o icoană cu chipul noului sfânt din calendarul Bisericii noastre, iar tuturor ierarhilor a oferit, împreună cu mama Stanca, o bătrână evlavioasă şi iubitoare de sfinţi, o adevărată mironosiţă de la Dunărea de Jos, câte un ştergar tradiţional românesc.

Sursa: Ziarul Lumina

<sus

Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Atanasie al III-lea, păstor al credincioşilor de la Dunăre.
Adrian Portase / Documentar / în Ziarul Lumina - Joi, 30 Aprilie 2009

Pe 5 martie 2008, la propunerea Episcopiei Dunării de Jos, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât introducerea în calendarul bisericesc a sărbătorii unui nou sfânt care a trăit pe pământurile noastre în secolul al XVI – lea, Sfântul Ierarh Atanasie al III – lea, patriarhul Constantinopulului.

Acest sfânt era înscris deja în calendarul Bisericii Greciei, al celei Ruse şi al Bisericii din Ucraina, având ca dată de prăznuire ziua de 2 mai. Astfel, hotărârea Sfântului Sinod al BOR reprezintă o „îndreptare” morală adusă unui înţelept şi bun ierarh, care a slujit cu dragoste Biserica lui Hristos în scaunul Patriarhiei Ecumenice, dar a păstorit şi creştinii de la Dunărea de Jos timp de 12 ani.


Sfântul Atanasie Patelarie s-a născut în anul 1580 în oraşul Rethimno din insula Creta, primind la botez numele de Alexios. După ce studiază la înaltele şcoli din insula natală, Alexios intră în viaţa călugărească, mai întâi la Mănăstirea „Sf. Ecaterina” din Muntele Sinai, unde va fi călugărit cu numele de Anania, iar mai apoi la Mănăstirea „Sf. Atanasie” din Tesalonic. În scurt timp ajunge la Muntele Athos, intrând în obştea Mănăstirii Esfigmenu (sau Xeropotam). De aici pleacă în pelerinaj la Locurile Sfinte şi la vechea mănăstire din Sinai. Sfârşindu şi călătoria, se întoarce în Sfântul Munte, găsindu şi un loc retras aproape de Kareia, unde petrece în rugăciune, post şi priveghere. Aici este hirotonit ieromonah, primind numele de Atanasie.

În anul 1626, o veche scriere grecească arată că Sfântul Atanasie, se afla în Ţara Românească, unde profesa ca dascăl pentru fii de boieri.

Datorită virtuţilor şi cunoştinţelor sale, Patriarhul ecumenic Chiril Lucaris îl cheamă pe Sfântul Atanasie la Constantinopol. În anul 1631 este ales Mitropolit al Tesalonicului, iar trei ani mai târziu, pentru scurtă vreme, Sfântul Atanasie va ocupa şi scaunul patriarhal al Constantinopolului.

Pe când încă era Mitropolit al Tesalonicului, Sfântul Atanasie a avut de înfruntat presiunile orânduirii turce care cereau noi taxe. A suferit chinuri şi umilinţe, care îl fac să părăsească eparhia şi să ia calea pribegiei. Ajunge la Roma, dar aici este profund dezamăgit: i se cerea să accepte şi să iscălească o mărturisire de credinţă catolică, în schimbul ajutorului pe care l sperase.

Sfântul Ierarh va găsi însă sprijin şi ocrotire în Ţara Moldovei.

Sfântul care „stă pe tron”.

Cu învoirea voievodului Vasile Lupu şi cu încuviinţarea Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei, Patriarhul ecumenic Atanasie este găzduit la Mănăstirea „Sfântul Nicolae” din Galaţi, în anul 1642, unde va sluji până prin 1653, când pleacă după ajutoare în Rusia.

Un călător contemporan cu Sfântul Atanasie, diaconul Paul de Alep, ne informează că patriarhul Atanasie avea în grija sa şi păstorirea credincioşilor din Brăila, oraş aflat sub stăpânire otomană şi unde se găsea sediul Mitropoliei Proilaviei.

Cu siguranţă că mitropolitul îi încredinţase Sfântului Atanasie dreptul de a hirotoni preoţi şi diaconi, pentru partea de sud a Moldovei şi de a îndruma viaţa credincioşilor de la Dunăre. Sfântul Ierarh se îngrijea şi de bi¬se¬rica Mănăstirii „Sfântul Nicolae”, pe care într o scrisoare înmânată ţarului Rusiei, în vara anului 1653 o numeşte „mănăstirea mea de la Galaţi”.

Deşi avea o vârstă venerabilă (74 de ani), multele trebuinţe ale mănăstirii îl determină pe fostul patriarh să plece în Rusia, sperând în ajutorul ţarului.

Pe drumul de întoarcere spre Galaţi, în anul 1654, obosit de greutatea drumului, Sfântul Atanasie îşi dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu la Mă¬năstirea „Schimbarea la Faţă” din Lubensk, în Rusia Mică (Ucraina de as¬tăzi), la 5 aprilie 1654, în a treia zi a Sfintelor Paşti. Înveşmântat cu toate însemnele ierarhice, este înmormântat în jilţ, fiind înhumat într un mormânt săpat sub soleea bisericii, în faţa Sfântului Altar. Acest mod de îngropare l a făcut cunoscut pe Sfântul Atanasie în lumea slavă, sub denumirea de Atanasie sideaşcii, adică „sfântul care şade” (stă pe tron).

După opt ani de la mutarea sa la veşnicele locaşuri, prin descoperire dumnezeiască, trupul fericitului patriarh Atanasie s a aflat neputrezit. Cu binecuvântarea mitropolitului Kievului, sfintele moaşte au fost aşezate cu mare cinste şi evlavie în partea dreaptă a bisericii, în ziua de 1 februarie 1662, iar pomenirea sa s a hotărât a se face în fiecare an, la 2 mai, ziua cinstirii Sfântului Atanasie cel Mare.

Astăzi, sfintele sale moaşte, care săvârşesc multe minuni, se păstrează în Catedrala „Buna Vestire” din Harkov, într o raclă aşezată lângă altarul din partea dreaptă a sfântului lăcaş.

Cinstit la Dunărea de Jos.

Deşi puţin cunoscut în rândurile credincioşilor gălăţeni, Bunul Dumnezeu, „Cel ce este minunat întru Sfinţii Săi”, l-a readus pe Sfântul Atanasie în evlavia creştinilor de la Dunărea de Jos.

Astfel, în data de 12 octombrie 2000, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului împreună cu patriarhul de vie memorie al Bisericii Orto¬doxe Române, Teoctist au binecuvântat o placă omagială pe peretele de la intrarea în biserica „Sfântul Nicolae“, pe care este gravat următoarea inscripţie: „În această biserică a slujit între anii 1642 1653 patriarhul ecumenic Atanasie Patelarie, alungat de turci de pe tronul Constantinopolului, stabilindu şi reşedinţa în chiliile Mănăstirii Sfântul Nicolae, cu îngăduinţa voievodului Moldovei Vasile Lupu. S a aşezat această comemorativă placă astăzi, 12 octombrie 2000, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi de Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, din iniţiativa Preasfinţitului Casian, Episcopul Dunării de Jos“.

Prima slujbă închinată Sfântului Atanasie în ţara noastră s a săvârşit în biserica parohială „Sfântul Nicolae“ din Galaţi, în zilele de 1 2 mai 2004 la care a participat şi chiriarhul Dunării de Jos.

Apoi, ca urmare a unei intense corespondenţe purtate, începând cu anul 2003, între Înalt Preasfinţitul Mitropolit Nicodim al Harkovului şi Bogoduhovului şi Preasfinţitul Episcop Casian, ierarhul ucrainean a răspuns cu bunăvoinţă solicitării chiriarhului Dunării de Jos şi a oferit în dar o frumoasă icoană a Sfântului Atanasie, în care se păstrează şi o părticică din moaştele sfântului ierarh.

În luna octombrie a anului 2004, o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos a efectuat un pelerinaj la Harkov, de unde a adus la Galaţi cinstitele moaşte mult aşteptate. Sfintele relicve au fost primite cu mare entuziasm la Catedrala episcopală, în ziua de 26 octombrie 2004 de către Preasfinţitul Casian, înconjurat de preoţi, monahi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, studenţi, seminarişti, profesori şi elevi, şi numeroşi credincioşi.

După 350 de ani de la mutarea la Domnul, Sfântul Atanasie a intrat, astfel, în calendarul spiritual al zonei Dunării de Jos. Sfintele sale moaşte sunt venerate an de an de mii de credincioşi, atât la ziua de prăznuire a sfântului, cât şi cu prilejul altor pelerinaje, procesiuni şi manifestări creştine. Biserica Mănăstirii „Sf. Nicolae” din Galaţi, astăzi biserică parohială, a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Atanasie, iar la iniţiativa ierarhului locului, o nouă biserică, construită în cartierul Micro 18 din Galaţi, a fost închinat ocrotirii aceluiaşi mare ierarh şi sfânt al Bisericii Ortodoxe.

Din darul lui Dumnezeu, credincioşii de aici îl au din nou printre ei pe Sfântul Atanasie, prin părticica moaştelor sale, dar şi prin binecuvântarea şi ocrotirea sa. Ca şi la Harkov, şi la Galaţi, dreptmăritorii creştini se roagă neîncetat Sfântului Ierarh Atanasie, iar sfântul le vine grabnic în ajutor, căci an de an, o minune se întâmplă mereu la sfintele sale moaşte: slujitorii care schimbă sfinţitele veşminte arhiereşti ale Sfântului, dau mărturie că, de fiecare dată, tălpile ciorapilor de lână pe care le pun în picioarele sfântului sunt tocite şi găurite, deşi celelalte odăjdii sunt neatinse - Sfântul „aleargă“ în continuare spre ajutorul celor ce îl cheamă în rugăciune.

Proclamarea solemnă a introducerii în calendarul BOR.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Episcopia Dunării de Jos a hotărât ca ceremonia de proclamare solemnă a introducerii în calendar a Sfântului Ierarh Atanasie să se facă în zilele de 1 – 3 mai 2009, la Galaţi, la locurile unde sfântul ierarh a vieţuit o vreme, respectiv la biserica „Sf. Nicolae” – fosta reşedinţă a sfântului -, biserica „Sf. Atanasie Patriarhul”, dar şi la Catedrala episcopală din Galaţi, locul unde se păstrează o părticică din cinstitele sale moaşte.

Sursa: Ziarul Lumina

<sus

Proclamarea cinstirii Sfântului Atanasie Patelarie, la Galaţi.
Actualitate religioasă / în Ziarul Lumina - Joi, 30 Aprilie 2009

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în perioada 1-3 mai 2009, în Eparhia Dunării de Jos vor avea loc manifestările dedicate proclamării cinstirii Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie, patriarhul Constantinopolului, care a locuit şi a slujit vreme de 12 ani la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din oraşul Galaţi, în vremea domnitorului Vasile Lupu şi a Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei, informează Biroul de Presă al Episcopiei Dunării de Jos. Cu acest prilej, în seara zilei de vineri, 1 mai, la ora 17:30, vor fi aduse de către o delegaţie a Mitropoliei de Veria - Grecia, la Catedrala episcopală din municipiul Galaţi, moaştele Sfântului Grigorie Palama, arhiepiscop al Tesalonicului, în al cărui scaun a păstorit şi Sfântul Atanasie. Racla cu aceste sfinte moaşte la care se vor adăuga şi cele ale Sfântului Atanasie şi ale Sfântului Vasile cel Mare vor fi depuse spre închinarea credincioşilor pe baldachinul din faţa Catedralei episcopale din Galaţi până în ziua de 4 mai, când se vor întoarce în Grecia.

Sâmbătă, 2 mai, începând cu ora 9:30, la Bisericile „Sfântul Nicolae“ şi „Sfântul Atanasie“, ca de altfel în toate bisericile din municipiul Galaţi, se va săvârşi slujba Sfintei Liturghii, urmată de diverse manifestări cu prilejul prăznuirii, în această zi, a Sfântului Ierarh Atanasie. În cursul zilei de sâmbătă va avea loc şi primirea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, La Catedrala episcopală din Galaţi.

Manifestările vor continua în ziua de duminică, 3 mai, cu Sfânta Liturghie (ora 9:30), care va fi săvârşită, la Catedrala Episcopiei Dunării de Jos, de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care se vor mai afla alţi ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe surori. Tot acum se va oficia şi proclamarea solemnă a înscrierii în calendarulul BOR a Sfântului Atanasie, patriarhul Constantinopolului şi păstor al creştinilor de la Dunăre. „În ziua de 3 mai 2009, la Duminica femeilor mironosiţe, cu binecuvântarea şi în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de alţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, dar şi reprezentanţi ai Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, ai Bisericilor Ortodoxe surori din Grecia şi Ucraina, la Catedrala Dunării de Jos din Galaţi se va proclama solemn cinstirea în Biserica Ortodoxă Română a Sfântului Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului. Acesta a fost păstor al creştinilor de la Dunăre timp de 12 ani, din anul 1642 până în anul 1653, la Mănăstirea «Sfântul Nicolae» din Galaţi, cu îngăduinţa marelui voievod Vasile Lupu, un prieten apropiat al Sfântului Patriarh şi, evident, cu binecu-vântarea Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei.

Sfântul Atanasie a adormit în Domnul în Poltava, din Ucraina, zonă în care s-au născut Sf. Paisie de la Neamţ şi Sf. Vasile de la Poiana Mărului. După numai opt ani, trupul lui a fost descoperit neputrezit şi, iată, după 350 de ani, sfintele sale moaşte întregi sunt aşezate pe scaunul arhieresc, aşa cum a şi adormit, în Catedrala de la Harkov (Ucraina), unind duhovniceşte, prin rugăciunile sale, creştinii de limbă şi cultură greacă din patria sa natală, Insula Creta, creştinii din România şi creştinii din Ucraina.
Dumnezeu, cu rugăciunile Sfântului Atanasie, păstor al creştinilor şi de la Dunăre, să ne dăruiască puterea de a împlini unitatea sfântă în rugăciune şi în viaţa noastră duhovnicească, în această perioadă luminoasă a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos“, ne-a declarat Preasfinţitul Casian, Episcopul Dunării de Jos.

Sursa: Ziarul Lumina

<sus

Sfântul Atanasie al III-lea al Constantinopolului, un nou sfânt în calendarul nostru
Arhim. Daniil OLTEAN / în Ziarul Lumina - Joi, 08 Mai 2008

Patriarhul României, împreună cu 20 de arhierei membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a săvârşit ieri, 1 mai, slujba de sfinţire a noii biserici din incinta Mănăstirii Lainici şi Sfânta Liturghie. Evenimentul a culminat cu proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici.

Personalitate proeminentă a vieţii bisericeşti ortodoxe în secolul al XVII-lea, mitropolit al Tesalonicului şi patriarh ecumenic în două rânduri, pentru scurte perioade de timp, într-o vreme de mari încercări pentru credinţa creştină, cinstit ca sfânt în Creta, locul naşterii sale, şi Ucraina, locul adormirii sale, Sfântul Atanasie al III-lea al Constantinopolului (1580-1654) a fost mai puţin cunoscut, până de curând, în România. Vreme de mai bine de un deceniu, el a locuit, însă, la Galaţi, la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“, realizând, atât în timpul vieţii, cât mai ales după mutarea sa la cele veşnice, o adevărată punte de legătură între popoarele şi Bisericile de sorginte greacă, slavonă şi română. Ca recunoaştere a rolului şi a locului său în istoria şi spiritualitatea românească, Sfântul Sinod a hotărât, la propunerea Eparhiei Dunării de Jos, ca Sfântul Atanasie să fie înscris, din anul 2008, şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Atanasie s-a născut în anul 1580 în insula Creta, într-o familie creştină şi cu bun nume. Tatăl său, Gheorghe Patelarie, era secretar al episcopului locului, iar mama sa - o evlavioasă creştină. Primind din pruncie o educaţie aleasă, viitorul ierarh, ce primise la botez numele de Alexie, s-a îndreptat încă din tinereţe spre studiul dumnezeieştilor scripturi şi spre viaţa duhovnicească profundă.

File de sinaxar.

După moartea tatălui său, Alexie renunţă la lume şi intră în viaţa călugărească, mai întâi la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina“ din Sinai, unde este călugărit cu numele Atanasie, apoi la Mănăstirea „Sfântul Atanasie“ din Tesalonic, unde este hirotonit ieromonah, iar mai apoi în Muntele Athos, la Mănăstirile Esfigmenu şi Xeropotam. Pentru o vreme se va afla ca dascăl şi în Ţara Românească, unde traduce „Psaltirea“ în greaca populară.

Aflând de alesele sale calităţi teologice şi duhovniceşti, patriarhul Chiril Lucaris îl cheamă pe Sfântul Atanasie în Constantinopol la apărarea credinţei ortodoxe mult încercate, la acea vreme, de atacurile ereticilor şi ale necredincioşilor. În anul 1631, este ales mitropolit al Tesalonicului, iar trei ani mai târziu, pentru scurtă vreme, Sfântul Atanasie va ocupa şi scaunul patriarhal al Constantinopolului.

Silit fiind să-şi părăsească păstoriţii săi şi să ia calea pribegiei, sfântul primeşte sprijin şi găzduire la domnitorul Vasile Lupu al Moldovei, care îi îngăduie să se aşeze la Mănăstirea „Sfântul Nicolae“ din oraşul Galaţi. Vreme de 12 ani, între 1642 şi 1654, cu o scurtă pauză în anul 1652, când este ales din nou patriarh ecumenic, Sfântul Atanasie va îmbogăţi spiritual zona Dunării de Jos, dar nu îşi va uita nici scaunul său mitropolitan, pentru care va solicita neîncetat ajutor material. Tocmai pentru acest scop, va întreprinde o lungă călătorie la Moscova, unde obţine de la ţarul Rusiei sprijin pentru eparhia sa, în grea suferinţă.

Pe drumul de întoarcere spre Galaţi, obosit de greutatea drumului, Sfântul Atanasie îşi dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu la Lubni, în Ucraina de astăzi, după o viaţă întreagă dăruită slujirii pline de râvnă a Bisericii lui Hristos. La doar câţiva ani de la adormirea sa, este trecut în rândul sfinţilor, fiind prăznuit la 2 mai, la ziua Aducerii moaştelor Sfântului Atanasie cel Mare.

Sfintele moaşte ale Sfântului Atanasie al Constantinopolului, aflate la Harkov, în Ucraina, sunt de secole izvor de binecuvântare şi vindecare pentru credincioşi.

Moaştele Sfântului Atanasie la Galaţi.

Ca urmare a unei intense corespondenţe purtate începând cu anul 2003 între Înaltpreasfinţitul Mitropolit Nicodim al Harkovului şi Bogoduhovului şi Preasfinţitul Episcop Casian, ierarhul ucrainean a răspuns cu bunăvoinţă solicitării chiriarhului Dunării de Jos şi a oferit în dar o frumoasă icoană a Sfântului Atanasie, care poartă încastrată şi o părticică din moaştele sfântului ierarh.

În luna octombrie a anului 2004, după 350 de ani de la mutarea la ceruri a sfântului, o delegaţie a Eparhiei Dunării de Jos a efectuat un pelerinaj la Harkov, de unde a adus la Galaţi sfintele moaşte mult aşteptate. Sfintele relicve au fost primite cu mare entuziasm la Catedrala episcopală, în ziua de 26 octombrie 2006, de ziua pomenirii Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de mir, de către Preasfinţitul Casian, înconjurat de preoţi, monahi, monahii, reprezentanţi ai autorităţilor locale, armatei şi numeroşi credincioşi.

În anul 2006, răspunzând invitaţiei Mitropolitului Harkovului, chiriarhul Dunării de Jos a efectuat o vizită în Ucraina, aducând la Galaţi un veşmânt al sfântului şi o nouă părticică din sfintele sale moaşte.

Cinstirea pe plan local şi naţional a Sfântului Atanasie.

Sfântul Atanasie a intrat, astfel, în calendarul spiritual al zonei Dunării de Jos. Sfintele sale moaşte sunt venerate an de an de mii de credincioşi, atât la ziua de prăznuire a sfântului, cât şi cu prilejul altor pelerinaje, procesiuni şi manifestări creştine. Biserica Mănăstirii „Sf. Nicolae“ din Galaţi, astăzi biserică parohială, a primit ca ocrotitor spiritual şi pe Sfântul Atanasie, iar, la iniţiativa Ierarhului locului, un nou locaş de cult, construit în cartierul Micro 18 din Galaţi, a fost închinat aceluiaşi mare ierarh şi sfânt al Bisericii Ortodoxe.

Toate aceste mărturii ale cinstirii pe plan local a Sfântului Atanasie s-au constituit ca argumente duhovniceşti şi misionare pentru aşezarea sfântului şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Ziua de prăznuire a Sfântului Atanasie.

În urma demersurilor făcute de Eparhia Dunării de Jos, care a înaintat, spre studiu, motivaţiile înscrierii sfântului în calendarul Bisericii noastre, însoţite de slujba, acatistul şi icoana acestuia, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, în şedinţa sa de lucru din 6 martie 2008, ca Sfântul Atanasie să fie cinstit şi în patria sa adoptivă de la gurile Dunării, cu zi de prăznuire la 2 mai.

Cu prilejul prăznuirii din acest an a Sfântului Atanasie, primul moment de acest gen după înscrierea sfântului în calendarul Bisericii noastre, Episcopia Dunării de Jos a organizat un program spiritual special dedicat evenimentului. Moaştele sfântului au fost conduse în procesiune şi cinstite de credincioşi la Catedrala episcopală, la Biserica „Sf. Nicolae“ şi la noua biserica închinată Sfântului Atanasie. Prezentând evlavioşilor creştini importanţa spirituală a momentului, Preasfinţitul Episcop Casian a subliniat, printre altele: „A chema după mai bine de trei sute cincizeci de ani un sfânt în ajutor, a zidi biserici şi aşezăminte închinate lui, a întocmi sfinte slujbe şi a trăi cu credinţă prezenţa sfântului în mijlocul nostru, prin părticele din sfintele sale moaşte, acestea toate sunt acte spirituale de excepţională importanţă pentru viaţa duhovnicească a Dunării de Jos. De aceea, în acest an în care numele Sfântului Atanasie a fost înscris şi în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, ne rugăm lui Dumnezeu ca viaţa şi învăţătura acestui mare sfânt să ne fie şi nouă, celor de astăzi, o pildă vie de credinţă şi de slujire. Ne rugăm Sfântului Atanasie, ca aşa cum el a mărturisit, în necazuri şi încercări, pe Mântuitorul Hristos Înviat din morţi, să ne ajute şi pe noi să-L mărturisim prin faptele vieţii noastre şi prin curăţia sufletului nostru. Ne rugăm Sfântului Atanasie, ca aşa cum a povăţuit şi sprijinit pe creştinii din Tesalonic şi Constantionopol, pe monahii din Muntele Athos, pe românii de aici, de la gurile Dunării şi pe ortodocşii din părţile Ucrainei, prin sfintele sale moaşte, să ne unească şi pe noi, pe toţi, creştinii români, greci sau slavi de pretutindeni, în dragoste şi credinţă neşovăielnică, în bucuria Domnului şi în nădejdea vieţii veşnice.“

Sursa: Ziarul Lumina

<sus