...
Cuviosul Nicodim de la Tismana > Sfinte Moaşte

jos>

Cuviosul Nicodim de la Tismana
(26 Decembrie)


SFINTE MOAŞTE

Mănăstirea Tismana

Mormântul Sf. Cuv. Nicodim

Peștera Sf. Cuv. Nicodim

Din sfintele sale moaște se păstrează doar degetul cel mare de la mâna dreaptă la Mănăstirea Tismana, la cca. 37 km N-V de Târgu Jiu şi 5 km de centrul comunei Tismana.

Sfintele sale moaşte s-au îngropat cu multă plângere în biserica Mănăstirii Tismana, în mormântul dinainte pregătit, cum se vede până astăzi, unde se face în tot anul prăznuirea lui. După ce Dumnezeu i-a proslăvit moaştele cu mireasma dumnezeiască de bun miros şi cu dar izvorâtor de mir şi cu facere de minuni, au si fost puse în raclă, fiind aşezate cu cinste în biserica zidită de el , ca şi moaştele Sfântului Grigore Decapolitul, în Sfânta Mănăstire Bistriţa.

După trecere de mulţi ani, un domn al Ţării Româneşti a voit să ridice din Mănăstirea Tismana moaştele Sfântului Nicodim şi să le ducă în oraşul Bucureşti. Dar, nefiind voia Sfântului să se înstrăineze moaştele din lăcaşul său, a făcut minune, încât a părăsit domnul acela lucrul neplăcut sfântului.

După aceea s-a arătat în vedenie unuia dintre călugări poruncindu-i să spună egumenului să-i ascundă moaştele şi numai un deget sa ia de la mână pentru evlavia locuitorilor. În acest chip s-a arătat Sfântul Nicodim şi egumenului, poruncindu-i, asemenea, să facă precum îi spusese şi fratelui aceluia. Încredinţându-se egumenul, a luat un deget de la mâna sfântului şi mir de la moaştele sale şi au fost puse într-un vas de cositor, împreună cu o cruce mare de plumb pe care o purta sfântul la grumaz; ele se află în Sfânta Mănăstire Tismana până în ziua de astăzi ca podoabe duhovniceşti cinstite şi de mare preţ.

Mica raclă de argint destinată să adăpostească un deget din moaştele fondatorului Tismanei,
dăruită la 1671 de către ierodiaconul Nicodim şi egumenul Petronie.

Scenele care figurează pe această raclă prezintă mai multe episoade din viaţa sfântului: una din scene îl prezintă, împreună cu ctitoria sa, înaintea Maicii Domnului, iar celelalte figurează naşterea sa, botezul, hirotonia, anii învăţăturii şi scena „trecerii prin foc” în prezenţa craiului Mateiaş al Ungariei.

<sus