...
Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi > Sfinte Moaște

jos>

Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi
(1 Iulie)

SFINTE MOAŞTE

Părticele din Moaştele Sfântului se află la:

 Mănăstirea Bogdana din Rădăuţi, jud. Suceava.

Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți (sec. XIV-XV)

Sfântul Ierarh Leontie s-a născut în nordul Moldovei, nu departe de Rădăuți. Părăsind casa părintească, și-a închinat viața lui Hristos, primind numele de Lavrentie, și a întemeiat o mănăstire în satul numit astăzi Laura, adică Lavra, nu departe de Mănăstirea Putna. Aici a dus viață pustnicească împreună cu ucenicii săi, printre care cel mai vestit era Cuviosul Daniil Sihastrul, care s-a învrednicit să fie duhovnicul fericitului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt.

Cu rânduiala lui Dumnezeu, Sfântul Leontie a fost hirotonit episcop al Rădăuților, unde s-a nevoit cu multă osârdie să vestească Evanghelia lui Hristos și să tragă pe toți la calea mântuirii.

Ajungând la adânci bătrâneți, și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, fiind plâns de tot poporul pentru dragostea și blândețea lui. Ucenicii săi i-au așezat sfintele sale moaște în pronaosul Mănăstirii Bogdana din Rădăuți.

Aici mulți bolnavi și suferinzi dobândeau sănătate și împlinirea cererilor lor. Veneau credincioși, atât din împrejurimi, cât și de departe, încât vestea minunilor cuviosului se răspândise chiar și peste hotarele Moldovei.

Un învățat teolog de la Kiev, Ieromonahul Zaharia Kopystenski, enumerând sfinții ortodocși din țările vecine, scria în anii 1621-1622 în cartea sa Palinodia: La români, în Rădăuți, în Episcopie, Sfântul Leontie, făcătorul de minuni, zace cu trupul întreg.

La 1 iulie, ziua de prăznuire, se făcea mare pelerinaj la moaștele sfântului. În tradiția populară se păstrează și astăzi un cântec al bătrânilor, în care se cinstea Sfântul Leontie:

“Soarele răsare
Slujba-i slujba mare,
Sânta mănăstire
Plină-i de omenire.
Moaștele lucesc,
Bine-amirosesc;
Câți îs lângă ele
Scapă de boli rele.
Câți din Rădăuți
Scapă de boli iuți".

În anul 1639, o ceată de tâlhari a furat racla cu moaștele sfântului, dar pelerinajele credincioșilor au continuat până în 1783, când ocupanții austrieci au desființat Mănăstirea Bogdana.

Moaștele Sfântului Leontie de la Rădăuți împreună cu ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au întărit în credință și au alinat suferințele sufletești ale creștinilor moldoveni timp de peste două secole. După răpirea lor, Dumnezeu a binecuvântat Moldova cu alt odor de mare preț, racla Cuvioasei Parascheva, adusă în vara anului 1641.

Sursa: Sfinte Moaşte în România

<sus