...
Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni > Icoane

jos>

Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni:
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod,
Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
(12 Noiembrie)

ICOANE

<sus