...
Sf. Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş > Sfinte Moaşte

jos>

Sf. Muceniţă Filofteia
de la Curtea de Argeş
(7 Decembrie)


SFINTE MOAŞTE

Moaştele Sfintei se află la:

 • Biserica Paraclisului Mănăstirii Curtea de Argeş, situată în oraşul Curtea de Argeş la cca. 36 km NV de la Piteşti.

Părticele din Moaştele Sfintei se află la:

 • Mănăstirea Recea, comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea, la 21 km SV de Focşani şi la 17 km nord de Râmnicu Sărat;
 Schitul Sihla, comuna Vânători Neamţ, jud. Neamţ;
 Mănăstirea Săraca, este aşezată în plină câmpie bănăţeană, în localitatea Şemlacul Mic, comuna Gătaia, la 67 km sud de Timişoara, pe drumul care leagă cele două localităţi.

Sfânta Muceniţă Filoteia de la Mănăstirea Curtea de Argeş (sec. XII-XIII)

Scurt istoric

Sfânta Muceniţă Filoteia s-a născut în cetatea Târnovo, din părinţi simpli şi neînvăţaţi. Rămânând orfană de mamă din fragedă copilărie, tânăra fecioara se îndeletnicea cu lucrarea faptelor bune, aşa cum o învăţase mama ei. Era nelipsită de la biserică, tăcută şi foarte iubitoare de săraci şi de Hristos, acestea fiind bunătăţile duhovniceşti care împodobeau sufletul ei. Apoi, multe pătimind de la mama sa vitregă, nevinovata fecioară a răbdat toate pentru Dumnezeu. Ocară, bătăi şi tot felul de năpăstuiri.

Odată, pe când ducea mâncare tatălui său la plug, fecioara Filoteia, fiind foarte iubitoare şi iubită de săraci, a început a împărţi din mâncare copiilor flămânzi care îi ieşeau în cale. Deci, urmărind-o tatăl său şi văzând milostenia ei, s-a pornit cu mânie dobitocească împotriva sfintei fecioare şi a aruncat cu barda plugărească asupra ei, rănind-o tare la picior. În ceasul acela, cu rânduiala lui Dumnezeu, Sfânta Muceniţă Filoteia şi-a dat sufletul în mâinile Domnului, fiind în vârstă doar de 12 ani. Deci încercând ucigaşul tată să ridice trupul sfintei, n-a putut, că trupul ei se lăsa foarte greu. Atunci a anunţat pe mitropolitul din cetatea Târnovo, care a ieşit înaintea muceniţei cu tot clerul şi cu făclii aprinse.

Înţelegând că voia Sfintei Muceniţe Filoteia este să fie dusă în altă parte, au început a numi toate mănăstirile şi bisericile de pe pământul Bulgariei, unde anume ar voi să fie dusă. Dar trupul sfintei nu se lăsa mişcat din loc. Apoi au început a numi bisericile din Ţara Românească. Şi când au ajuns la biserica domnească din Curtea de Argeş, îndată trupul sfintei s-a uşurat mai mult decât era după fire. Atunci au cunoscut toţi că acolo este voia Sfintei Muceniţe Filoteia să fie dusă.

Deci, tămâind trupul sfintei, care strălucea de oarecare lumină dumnezeiască, l-au ridicat şi l-au ţinut în biserica mare din Târnovo până au anunţat pe domnul Ţării Româneşti, Radu Negru, cum că Sfânta Muceniţă Filoteia doreşte să meargă în pământul românesc.

Auzind de aceasta, voievodul Radu a ieşit îndată cu tot clerul, cu boieri şi mulţime de popor la Dunăre de au primit acest sfânt odor şi l-au dus în biserica domnească din oraşul Curtea de Argeş. Aici au stat nestrămutate până în ziua de astăzi, făcând nenumărate minuni de tămăduiri a tot felul de boli şi dureri omeneşti.

Moaştele Sfintei Muceniţe Filoteia au fost proslăvite de Dumnezeu cu darul neputrezirii şi al facerii de minuni. Ele s-au pus în racla de argint şi au stat sute de ani în frumoasa catedrală domnească a lui Neagoe Basarab de la Curtea de Argeş, unde a fost şi mănăstire cu mulţi călugări. Dar în ultimele decenii, zidindu-se la Argeş noi clădiri, sfintele sale moaşte au fost mutate în paraclisul de iarnă, aşa cum se văd şi astăzi.

Aceste sfinte moaşte constituie încă un odor dumnezeiesc, încă un protector al pământului şi neamului românesc. Căci, părăsind de bună voie neamul său, Sfânta Muceniţă Filoteia s-a făcut rugătoare şi mijlocitoare a Bisericii Româneşti şi a întregii Ortodoxii, dorind să rămână cu noi şi să vegheze peste secole pentru poporul nostru credincios, înaintea tronului Preasfintei Treimi.

Dintre minunile Sfintei Muceniţe Filoteia

Moaştele Sfintei Muceniţe Filoteia sunt încă un izvor nesecat de tămăduiri miraculoase, încă un doctor fără de argint al poporului şi Bisericii Româneşti. Asemenea celorlalte moaşte din ţara noastră, moaştele Sfintei Muceniţe Filoteia s-au dovedit de la început ajutătoare în nevoi credincioşilor şi vindecătoare de toată boala şi neputinţa.

Cine poate spune câte feluri de boli, paralizii, epilepsii, umflături şi dureri ale trupurilor omeneşti s-au vindecat aici? Din moşi-strămoşi se păstrează tradiţia ca să vină credincioşii, mai ales cei din părţile Argeşului şi Muşcelului, la moaştele Sfintei Filoteia, ori de câte ori se simţeau bolnavi, loviţi de grele suferinţe, ameninţaţi de primejdii şi de moarte. Şi, după râvna şi credinţa lor, cei mai mulţi căpătau sănătate prin minune, uşurare de dureri şi mângâiere sufletească.

Mai ales cei bolnavi de epilepsie şi de boli interne, greu de tămăduit sau nevindecabile, alergau la moaştele sfintei muceniţe, se rugau cu credinţă, treceau pe sub sfânta raclă, li se făcea Sfântul Maslu şi se întorceau acasă uşuraţi sau cu totul vindecaţi. Mare păcat că niciuna din vindecările acestea miraculoase făcute la moaştele Sfintei Muceniţe Filoteia nu s-au scris. Fiecare s-a bucurat când s-a vindecat, când a găsit un asemenea doctor minunat, dar toţi au uitat să mărturisească aceste minuni prin scris şi viu grai, generaţiilor viitoare, spre lauda lui Dumnezeu şi a Sfintei Muceniţe Filoteia.

Astăzi, ca şi altădată, aleargă credincioşii la aceste sfinte moaşte şi capătă multă mângâiere şi uşurare de suferinţele trupeşti şi sufleteşti, prin harul Sfântului Duh.

Sursa: Sfinte Moaşte în România

<sus